מה זה ארקוס של חטא (x)

Arccosine של סינוס של x.

 

הארקוזין של הסינוס של x שווה ל- (כאשר k הוא המספר השלם k ∈ℤ):

ארקוס (sin x ) = π / 2 - arcsin (sin x )

                        = π / 2 - ( x +2 k π)

                        = - x - 2 k π + π / 2

                        = - x + (0.5-2 k ) π

 

פונקציית Arccos ►

 


ראה גם

Advertising

ארקוס
שולחנות מהירים