נגזרת של ארקסין

מהי הנגזרת של פונקציית קשת החץ של x?

הנגזרת של פונקציית קשת החץ של x שווה ל- 1 חלקי השורש הריבועי של (1-x 2 ):

 

פונקציית Arcsin ►

 


ראה גם

Advertising

ארקסין
שולחנות מהירים