חטא של קשת x | קשת החטא x

מהו הסינוס של קשת x?

sin (arcsin x ) =?

מהו קשת הסינוס של x?

arcsin (sin x ) =?

 

מכיוון שהארקסין הוא הפונקציה ההפוכה של הסינוס, הסינוס של ארקסין של x שווה ל- x:

חטא (קשת x ) = x

ל- x יש ערכים מ -1 עד 1:

x ∈ [-1,1]

 

מכיוון שסינוס הוא תקופתי, קשת הסינוס של x שווה ל- x פלוס 2kπ כאשר k הוא מספר שלם:

קשת (sin x ) = x + 2 k π

 

פונקציית Arcsin ►

 


ראה גם

Advertising

ארקסין
שולחנות מהירים