Kako pretvoriti kilovate u kilovat-sat

Kako pretvoriti električnu snagu u kilovatima (kW) u energiju u kilovat-satu (kWh) .

Kilovat-sat možete izračunati iz kilovata i sati, ali ne možete pretvoriti kilovat u kilovat-sat, jer jedinice kilovata i kilovat-sata predstavljaju različite količine.

Formula za izračunavanje kilovata u kilovat-satu

Energija E u kilovat-satu (kWh) jednaka je snazi ​​P u kilovatima (kW), pomnožena s vremenskim razdobljem t u satima (hr):

E (kWh) = P (kW) × t (hr)

Dakle

kilovat-sat = kilovat × sat

ili

kWh = kW × h

Primjer

Kolika je potrošnja energije u vat-satima kada je potrošnja energije 5 kilovata u vremenskom trajanju od 3 sata?

E = 5kW × 3h = 15 kWh

 

Kako pretvoriti kWh u kW ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE