Vatu līdz ampēru kalkulators

Elektroenerģijas in  vatos (W) līdz elektrisko strāvu , kas ampēri (A) kalkulatoru.

A
mA

Ampēru vatos kalkulators ►

* Izmantojiet e zinātniskai pierakstīšanai. Piemēram: 5e3, 4e-8, 1,45e12

DC vatu aprēķināšana ampēros

Strāvas stiprums I ampēros (A) ir vienāds ar jaudu P vatos (W), dalīts ar spriegumu V voltos (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Maiņstrāvas vienfāzes vatu aprēķināšana ampēros

Fāzes strāva I ampēros (A) ir vienāda ar jaudu P vatos (W), dalot ar jaudas koeficientu PF, reizinot ar RMS spriegumu V voltos (V):

I (A) = P (W) / ( PF × V (V) )

Rezistīvās pretestības slodzes jaudas koeficients ir vienāds ar 1.

Maiņstrāvas trīsfāžu vatu aprēķināšana ampēros

Aprēķins ar līnijas un līnijas spriegumu

Fāzes strāva I ampēros (A) ir vienāda ar jaudu P vatos (W), dalīta ar kvadrātsakni, kas reizināta ar jaudas koeficientu PF, kas reizināts ar līnijas līdz līnijas RMS spriegumu V L-L voltos (V):

I (A) = P (W) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Rezistīvās pretestības slodzes jaudas koeficients ir vienāds ar 1.

Aprēķins ar līniju līdz neitrālam spriegumam

Fāzes strāva I ampēros (A) ir vienāda ar jaudu P vatos (W), dalīta ar 3 reizes lielāku jaudas koeficientu PF, reizinot līniju ar neitrālu RMS spriegumu V L-N voltos (V):

I (A) = P (W) / (3 × PF × V L-N (V) )

Rezistīvās pretestības slodzes jaudas koeficients ir vienāds ar 1.

Tipiskās jaudas koeficienta vērtības

Precīziem aprēķiniem neizmantojiet tipiskas jaudas koeficienta vērtības.

Ierīce Tipisks jaudas koeficients
Resistīvā slodze 1
Luminiscences spuldze 0,95
Kvēlspuldze 1
Asinhronā motora pilna slodze 0,85
Asinhronais motors bez slodzes 0,35
Izturīga krāsns 1
Sinhronais motors 0.9

 

Aprēķināšana no vatiem līdz ampēriem ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE KALKULATORI
ĀTRAS TABULAS