Kilovatu līdz ampēriem kalkulators

Kilovatu (kW) līdz ampēru (A) kalkulators.

A
mA

Amplieri uz kW kalkulators ►

* Izmantojiet e zinātniskai pierakstīšanai. Piemēram: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Līdzstrāvas kilovatu un ampēru aprēķins

Strāvas stiprums I ampēros (A) ir vienāds ar 1000 reižu lielāku jaudu P kilovatos (kW), dalīts ar spriegumu V voltos (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / V (V)

Maiņstrāvas vienfāzes kilovati līdz ampēriem

Fāzes strāva I ampēros (A) ir vienāda ar 1000 reizinājumu ar jaudu P kilovatos (kW), dalot ar jaudas koeficientu PF, reizinot ar RMS spriegumu V voltos (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( PF × V (V) )

Maiņstrāvas trīsfāzu kilovati līdz ampēru aprēķinam

Aprēķins ar līnijas un līnijas spriegumu

Fāzes strāva I ampēros (A) ir vienāda ar 1000 reižu jaudu P kilovatos (kW), dalīta ar kvadrātsakni, kas reizināta ar jaudas koeficientu PF, kas reizināts ar līnijas līdz līnijas RMS spriegumu V L-L voltos (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Aprēķins ar līniju līdz neitrālam spriegumam

Fāzes strāva I ampēros (A) ir vienāda ar 1000 reižu jaudu P kilovatos (kW), dalot ar 3 reizes lielāku jaudas koeficientu PF, reizinot līniju ar neitrālu RMS spriegumu V L-N voltos (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / (3 × PF × V L-N (V) )

Tipiskās jaudas koeficienta vērtības

Precīziem aprēķiniem neizmantojiet tipiskas jaudas koeficienta vērtības.

Ierīce Tipisks jaudas koeficients
Resistīvā slodze 1
Luminiscences spuldze 0,95
Kvēlspuldze 1
Asinhronā motora pilna slodze 0,85
Asinhronais motors bez slodzes 0,35
Izturīga krāsns 1
Sinhronais motors 0.9

 

kW līdz ampēru aprēķins ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE KALKULATORI
ĀTRAS TABULAS