Kā pārvērst 1 kJ džoulos

Kā pārvērst 1 kilodžoulu (kJ) enerģiju džoulos (J).

Enerģija E džoulos (J) ir vienāda ar 1 kilodžoula reizinājumu 1000:

E (J) = 1kJ × 1000 = 1000J

 

Tātad 1 kilodžouls (kJ) ir vienāds ar 1000 džouliem (J):

1 kJ = 1000 J

 

Kā konvertēt kJ džoulos ►

 


Skatīt arī

Advertising

ENERĢIJAS PĀRVĒRŠANA
ĀTRAS TABULAS