Kā pārvērst džoulus kalorijās

Kā pārveidot enerģiju džoulos (J) uz kalorijām (cal).

Mazas un lielas kalorijas

Maza kalorija (cal) ir enerģija, kas nepieciešama, lai palielinātu 1 gramu ūdens par 1 ° C pie 1 atmosfēras spiediena.

Liela kalorija (Cal) ir enerģija, kas vajadzīga, lai 1 kg ūdens palielinātu par 1 ° C pie 1 atmosfēras spiediena.

Lielas kalorijas sauc arī par pārtikas kalorijām un tiek izmantotas kā pārtikas enerģijas vienība.

Kā pārveidot no džouliem uz kalorijām

Džouli līdz termoķīmiskām kalorijām

1 cal th = 4,184 J

Enerģija termoķīmiskajās kalorijās E (kalts) ir vienāda ar enerģiju džoulos E (J) dalītu ar 4,184:

E (cal) = E (J) / 4,184

Piemērs

Konvertējiet 600 džoulus uz termoķīmiskām kalorijām.

E (cal) = 600J / 4,184 = 143.4 cal th

Džouls līdz 15 ° C kalorijām

1 kal 15 = 4,1855 J

Enerģija 15 ° C kalorijās E (cal15) ir vienāda ar enerģiju džoulos E (J), dalītu ar 4.1855:

E (cal 15 ) = E (J) / 4.1855

Piemērs

Konvertējiet 600 džoulus uz 15 ° C kalorijām.

E (cal 15 ) = 600J / 4,1855 = 143,352 cal 15

Džouli uz lielām / pārtikas kalorijām

1 Cal = 4,184 kJ = 4184 J

Enerģija lielās / pārtikas kalorijās E (Cal) ir vienāda ar enerģiju džoulos E (J), dalītu ar 4184:

E (Cal) = E (J) / 4184

Piemērs

Konvertējiet 600 džoulus uz pārtikas kalorijām.

E (Cal) = 600J / 4184 = 0,1434 Cal

 

Džoilu uz kaloriju konvertēšanas kalkulators ►

 


Skatīt arī

Advertising

ENERĢIJAS PĀRVĒRŠANA
ĀTRAS TABULAS