हेक्सला बायनरीमध्ये रूपांतरित कसे करावे

हेक्साडेसिमल क्रमांकावरून बायनरी नंबरमध्ये रूपांतरित कसे करावे.

बेस 16 मध्ये बेस 2 मध्ये रूपांतरित कसे करावे.

हेक्स व बायनरीमध्ये रूपांतरित कसे करावे

या सारणीनुसार प्रत्येक हेक्स अंक 4 बायनरी अंकांमध्ये रूपांतरित करा:

हेक्स बायनरी
0 0000
1 0001
2 0010
3 | 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
1010
1011
सी 1100
डी 1101
1110
एफ 1111

उदाहरण # 1

बायनरीमध्ये (4E) 16 रूपांतरित करा :

(4) 16 = (0100) 2

(इ) 16 = (1110) 2

तर

(4E) 16 = (01001110) 2

उदाहरण # 2

बायनरीमध्ये (4A01) 16 रूपांतरित करा :

(4) 16 = (0100) 2

(ए) 16 = (1010) 2

(0) 16 = (0000) 2

(1) 16 = (0001) 2

तर

(4A01) 16 = (0100101000000001) 2

 

बायनरी हेक्स convert मध्ये कसे रूपांतरित करावे

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या