दशांश मध्ये बायनरी रूपांतरित कसे करावे

दशांश संख्या बायनरी अंकांच्या बेरीजच्या (डी एन ) त्यांच्या 2 (2 एन ) सामर्थ्याच्या गुणाइतकी असते :

दशांश = डी 0 × 2 0 + डी 1 × 2 1 + डी 2 × 2 2 + ...

उदाहरण # 1

111001 2 चे दशांश मूल्य शोधा :

बायनरी नंबर: 1 1 1 0 0 1
2 ची शक्ती: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

111001 2 = 1⋅2 5 + 1⋅2 4 + 1⋅2 3 + 0⋅2 2 + 0⋅2 1 + 1⋅2 0 = 57 10

उदाहरण # 2

100011 2 चे दशांश मूल्य शोधा :

बायनरी नंबर: 1 0 0 0 1 1
2 ची शक्ती: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

100011 2 = 1⋅2 5 + 0⋅2 4 + 0⋅2 3 + 0⋅2 2 + 1⋅2 1 + 1⋅2 0 = 35 10

बायनरी ते दशांश कनव्हर्टर ►

बायनरी ते दशांश रूपांतरण सारणी

बायनरी दशांश
0 0
1 1
10 2
11 3 |
100 4
101 5
110 6
111 7
1000 8
1001 9
1010 10
1011 11
1100 12
1101 13
1110 14
1111 15
10000 16
10001 17
10010 18
10011 19
10100 20
10101 21
10110 22
10111 23
11000 24
11001 25
11010 26
11011 27
11100 28
11101 29
11110 30
11111 31
100000 32
1000000 64
10000000 128
100000000 256

 

दशांश दशांश बायनरी convert मध्ये कसे रूपांतरित करावे

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या