रोमन अंकांमध्ये संख्या रूपांतरित कशी करावी

दशांश संख्या रोमन अंकांमध्ये रूपांतरित कशी करावी .

रोमन अंकांचे रूपांतरण मध्ये दशांश संख्या

दशांश संख्येसाठी:

 1. खालील सारणीमधून, दशांश संख्येच्या x किंवा त्यापेक्षा कमी असलेले सर्वात जास्त दशांश मूल्य शोधा

  आणि संबंधित रोमन अंक n:

 2.  

  दशांश मूल्य (v) रोमन अंक (एन)
  1 मी
  4 चतुर्थ
  5 व्ही
  9 IX
  10 एक्स
  40 एक्सएल
  50 एल
  90 एक्ससी
  100 सी
  400 सीडी
  500 डी
  900 मुख्यमंत्री
  1000 एम

   

 3. आपल्याला सापडलेला रोमन अंक n लिहा आणि त्याचे मूल्य x वरून वजा करा:

  x = x - v

 4. आपल्याला x चा शून्य निकाल येईपर्यंत 1 आणि 2 टप्प्यांची पुनरावृत्ती करा.

उदाहरण # 1

x = 36

Iteration # दशांश संख्या (x) सर्वाधिक दशांश मूल्य (v) सर्वोच्च रोमन अंक (एन) तात्पुरता निकाल
1 36 10 एक्स एक्स
2 26 10 एक्स एक्सएक्सएक्स
3 | 16 10 एक्स एक्सएक्सएक्स
4 6 5 व्ही एक्सएक्सएक्सव्ही
5 1 1 मी XXXVI

 

उदाहरण # 2

x = 2012

Iteration # दशांश संख्या (x) सर्वाधिक दशांश मूल्य (v) सर्वोच्च रोमन अंक (एन) तात्पुरता निकाल
1 2012 1000 एम एम
2 1012 1000 एम एमएम
3 | 12 10 एक्स एमएमएक्स
4 2 1 मी एमएमएक्सआय
5 1 1 मी एमएमएक्सआयआय

 

उदाहरण # 3

x = 1996

Iteration # दशांश संख्या (x) सर्वाधिक दशांश मूल्य (v) सर्वोच्च रोमन अंक (एन) तात्पुरता निकाल
1 1996 1000 एम एम
2 996 900 मुख्यमंत्री एमसीएम
3 | 96 90 एक्ससी एमसीएमएक्ससी
4 6 5 व्ही एमसीएमएक्ससीव्ही
5 1 1 मी एमसीएमएक्ससीव्हीआय

 

रोमन अंकांना संख्या to मध्ये कसे रूपांतरित करावे

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या