दशांश दशांश मध्ये कसे रूपांतरित करावे

रूपांतरण चरणे:

  1. संख्या 2 ने विभाजित करा.
  2. पुढील पुनरावृत्तीसाठी पूर्णांक मिळवा.
  3. बायनरी अंकांसाठी उर्वरित मिळवा.
  4. भाग 0 च्या बरोबरीपर्यंत चरणांची पुनरावृत्ती करा.

उदाहरण # 1

बायनरीमध्ये 13 10 मध्ये रुपांतरित करा :


2 ने विभाग
उदार शिल्लक बिट #
13/2 6 1 0
6/2 3 | 0 1
3/2 1 1 2
१/२ 0 1 3 |

तर 13 10 = 1101 2

उदाहरण # 2

174 10 बायनरीमध्ये रूपांतरित करा :


2 ने विभाग
उदार शिल्लक बिट #
174/2 87 0 0
87/2 43 1 1
43/2 21 1 2
21/2 10 1 3 |
10/2 5 0 4
5/2 2 1 5
2/2 1 0 6
१/२ 0 1 7

तर 174 10 = 10101110 2

 

बायनरीला दशांश inary मध्ये कसे रूपांतरित करावे

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या