किलोवाट ते मिलीपाट रूपांतरण

किलोवॅट्स (केडब्ल्यू) ते मिलीवाटस (एमडब्ल्यू), उर्जा रूपांतरण कॅल्क्युलेटर आणि कसे रूपांतरित करावे.

मिलवाट रूपांतरण कॅल्क्युलेटरमध्ये किलोवॅट

किलोवॅटमध्ये उर्जा प्रविष्ट करा आणि रूपांतरण बटण दाबा:

किलोवॅट
   
मिलीवाट्समध्ये निकाल: मेगावॅट

मेगावॅट ते केडब्ल्यू रूपांतरण कॅल्क्युलेटर ►

किलोवाट मिलिवाटमध्ये रूपांतरित कसे करावे

मिलीवाटस पी (मेगावॅट) मधील वीज किलोवॅट पी (केडब्ल्यू) च्या दशलक्ष पट इतकी आहे :

पी (एमडब्ल्यू) = 1000000 × पी (केडब्ल्यू)

 

तर

1 केडब्ल्यू = 1000000 मीडब्ल्यू

उदाहरण

१.3 किलोवॅटचे रूपांतर मिलीवाटमध्ये करा:

पी (एमडब्ल्यू) = 1000000 × 1.3 केडब्ल्यू = 1300000 मीडब्ल्यू

किलोवॅट रूपांतरण टेबलवर किलोवॅट

उर्जा (किलोवॅट) उर्जा (मेगावॅट)
0.000001 किलोवॅट 1 मेगावॅट
0.00001 किलोवॅट 10 मेगावॅट
0.0001 किलोवॅट 100 मेगावॅट
0.001 किलोवॅट 1000 मेगावॅट
0.01 किलोवॅट 10000 मेगावॅट
0.1 किलोवॅट 100000 मेगावॅट
0.2 किलोवॅट 200000 मेगावॅट
0.3 किलोवॅट 300000 मेगावॅट
0.4 किलोवॅट 400000 मेगावॅट
0.5 किलोवॅट 500000 मेगावॅट
0.6 किलोवॅट 600000 मेगावॅट
0.7 किलोवॅट 700000 मेगावॅट
0.8 किलोवॅट 800000 मेगावॅट
0.9 किलोवॅट 900000 मेगावॅट
1 किलोवॅट 1000000 मेगावॅट
2 किलोवॅट 2000000 मेगावॅट
3 किलोवॅट 3000000 मेगावॅट
4 किलोवॅट 4000000 मेगावॅट
5 किलोवॅट 5000000 मेगावॅट
6 किलोवॅट 6000000 मेगावॅट
7 किलोवॅट 7000000 मेगावॅट
8 किलोवॅट 8000000 मेगावॅट
9 किलोवॅट 9000000 मेगावॅट
10 किलोवॅट 10000000 मेगावॅट
20 किलोवॅट 20000000 मेगावॅट
30 किलोवॅट 30000000 मेगावॅट
40 किलोवॅट 40000000 मेगावॅट
50 किलोवॅट 50000000 मेगावॅट
60 किलोवॅट 60000000 मेगावॅट
70 किलोवॅट 70000000 मेगावॅट
80 किलोवॅट 80000000 मेगावॅट
90 किलोवॅट 90000000 मेगावॅट
100 किलोवॅट 100000000 मेगावॅट
1000 किलोवॅट 1000000000 मेगावॅट

 

मेगावॅट ते केडब्ल्यू रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

पॉवर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या