प्रति-मिल (‰)

प्रति-मिल किंवा प्रति-मिल म्हणजे प्रति हजार भाग.

एक प्रति-मिल १/१००० अंश इतके आहे:

1 ‰ = 1/1000 = 0.001

दहा प्रति-मिल 10/1000 अपूर्णांकाइतके आहे:

10 ‰ = 10/1000 = 0.01

शंभर प्रति-मिल 100/1000 अपूर्णांकाइतके आहे:

100 ‰ = 100/1000 = 0.1

एक हजार प्रति-मिल 1000/1000 च्या अपूर्णांक समान आहे:

1000 ‰ = 1000/1000 = 1

उदाहरण

$० of च्या le० प्रति माईल म्हणजे काय?

30 ‰ × 80 $ = 0.030 × 80 $ = 2.4 $

प्रति-मिल चिन्ह

प्रति-मिल चिन्ह हे प्रतीक आहे:

हे नंबरच्या उजवीकडे लिहिलेले आहे. उदा: 600 ‰

प्रति-मिल - टक्के रूपांतरण

एक-प्रति-मिल 0.1 टक्के इतके आहे:

1 ‰ = 0.1%

एक टक्के म्हणजे प्रत्येक माईलसाठी 10 इतके आहे:

1% = 10

प्रति-मिल - टक्के - दशांश सारणी

प्रति-मिल टक्के दशांश
1 ‰ 0.1% 0.001
5 0.5% 0.005
10 ‰ 1% 0.01
50 5% 0.05
100 10% 0.1
500 50% 0.5
1000 ‰ 100% 1

 


हे देखील पहा

Advertising

संख्या
वेगवान सारण्या