टक्केवारी कॅल्क्युलेटर

काय आहे % ?  
किती टक्के आहे ? %
आहे % कश्या करिता?
टक्केवारीत काय बदल आहे
पासून ते ? %
टक्के:     अपूर्णांक:   दशांश:  
%

टक्केवारीची गणना

मूल्य गणनाची टक्केवारी

60% चे 20% काय आहे?

20% चे $ 60 द्वारे अपग्रेड केले आहे:

20% × $ 60 = (20/100) $ $ 60 = 0.2 × $ 60 = $ 12

टक्केवारीची गणना

$ 12 म्हणजे $ 60 टक्के किती?

$ 12 चे $ 60 ने भाग केले आहे आणि 100% ने गुणाकार केले आहे:

($ 12 / $ 60) × 100% = 20%

संपूर्ण मूल्य गणना

$ 12 म्हणजे 20% म्हणजे काय?

12% चे विभाजन 20% केले आहे:

$ 12/20% = ($ 12/20) × 100 = $ 60

टक्केवारी बदलण्याची गणना

$ 40 ते $ 50 पर्यंत टक्केवारीत बदल काय आहे?

$ 50 आणि $ 40 मधील फरक $ 40 ने विभागला आणि 100% ने गुणाकार केला:

[($ 50 - $ 40) / $ 40] × 100% = 0.25 × 100% = 25%

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ कॅल्क्युलेटर
वेगवान सारण्या