गुणाकार सारणी

दोन नंबर द्रुतपणे गुणाकार करण्यासाठी परस्पर गुणाकार सारणी चार्ट वापरा.

एक दाबा स्तंभ बटण आणि एक सलग बटण गुणाकार परिणाम करण्यासाठी खालील:

×
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 | 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
× =

गुणाकार क्विझ

या क्विझचे निराकरण करण्यासाठी किंवा आपल्या स्वतःच निराकरण करण्यासाठी गुणाकार सारणी वापरा:_ × _ =
_ × _ =
_ × _ =
_ × _ =
_ × _ =
_ × _ =
_ × _ =
_ × _ =
_ × _ =
_ × _ =

 


हे देखील पहा

Advertising

संख्या
वेगवान सारण्या