टाइम्स साइन

टाइम्स चिन्ह दोन ओळींच्या क्रॉस म्हणून लिहिले आहे:

×

टाइम्स साइन 2 अंक किंवा भावांचे गुणाकार ऑपरेशन दर्शवते.

उदाहरणार्थ:

3 × 4

म्हणजे times वेळा which, जे and आणि of चे गुणाकार आहे, जे १२ च्या बरोबर आहे.

 

गुणाकार ऑपरेशन दर्शविण्यासाठी वापरली जाणारी इतर चिन्हे अशी आहेत:

तारका चिन्ह:

*

उदाहरणार्थ:

3 * 4

तारांकित चिन्ह संगणकाच्या कीबोर्डवर 8 अंकाच्या वर स्थित आहे. तारांकित लेखनासाठी शिफ्ट + 8 दाबा.

गुणाकार बिंदू:

उदाहरणार्थ:

3 ⋅ 4

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ प्रतीक
वेगवान सारण्या