सांख्यिकीय चिन्हे

संभाव्यता आणि आकडेवारी प्रतीक सारणी आणि व्याख्या.

संभाव्यता आणि आकडेवारी प्रतीक सारणी

चिन्ह प्रतीक नाव अर्थ / व्याख्या उदाहरण
पी ( ) संभाव्यता कार्य कार्यक्रमाची संभाव्यता अ पी ( ) = 0.5
पी ( बी ) घटना प्रतिच्छेदन संभाव्यता अ आणि बी इव्हेंटची संभाव्यता पी ( बी ) = 0.5
पी ( बी ) कार्यक्रम युनियन संभाव्यता अ किंवा बी इव्हेंटची संभाव्यता पी ( बी ) = 0.5
पी ( | बी ) सशर्त संभाव्यता कार्य घटनेची संभाव्यता दिलेली घटना बी घडली पी ( ए | बी ) = ०.
f ( x ) संभाव्यता घनता कार्य (पीडीएफ) पी ( xबी ) = ∫ फ ( एक्स ) डीएक्स  
फॅ ( एक्स ) संचयी वितरण कार्य (सीडीएफ) फॅ ( एक्स ) = पी ( एक्सx )  
μ लोकसंख्या म्हणजे लोकसंख्या मूल्यांचा अर्थ μ = 10
( एक्स ) अपेक्षा मूल्य यादृच्छिक चल X ची अपेक्षित मूल्य ( एक्स ) = 10
( एक्स | वाय ) सशर्त अपेक्षा Y ने दिले यादृच्छिक चल X ची अपेक्षित मूल्य ( एक्स | वाई = 2 ) = 5
वार ( एक्स ) तफावत यादृच्छिक व्हेरिएबल एक्स चे रूपांतर var ( एक्स ) = 4
. 2 तफावत लोकसंख्या मूल्यांचे भिन्नता σ 2 = 4
एसटीडी ( एक्स ) प्रमाणित विचलन यादृच्छिक चल X चे मानक विचलन एसटीडी ( एक्स ) = 2
. एक्स प्रमाणित विचलन यादृच्छिक चल एक्सचे मानक विचलन मूल्य σ एक्स = 2
मध्यम प्रतीक मध्यम रँडम व्हेरिएबल x चे मध्यम मूल्य उदाहरण
कोव्ह ( एक्स , वाय ) सहानुभूती यादृच्छिक व्हेरिएबल्स X आणि Y चे सहकार्य कोव्ह ( एक्स, वाय ) =.
कोर ( एक्स , वाय ) परस्परसंबंध यादृच्छिक व्हेरिएबल्स X आणि Y चा परस्पर संबंध कॉर ( एक्स, वाय ) = 0.6
ρ एक्स , वाय परस्परसंबंध यादृच्छिक व्हेरिएबल्स X आणि Y चा परस्पर संबंध ρ एक्स , वाय = 0.6
सारांश सारांश - श्रेणीतील सर्व मूल्यांची बेरीज उदाहरण
∑∑ दुहेरी सारांश दुहेरी सारांश उदाहरण
मो मोड लोकसंख्येमध्ये वारंवार आढळणारे मूल्य  
श्री | मध्यम श्रेणी एमआर = ( x कमाल + x मिनिट ) / 2  
मो नमुना मध्यम निम्मे लोकसंख्या या मूल्यापेक्षा कमी आहे  
प्रश्न लोअर / प्रथम चतुर्थक 25% लोकसंख्या या मूल्यापेक्षा कमी आहे  
प्रश्न 2 मध्यम / द्वितीय चतुर्थांश Population०% लोकसंख्या या मूल्यांपेक्षा कमी आहे  
प्रश्न 3 वरचा / तिसरा चतुर्थांश 75% लोकसंख्या या मूल्यापेक्षा कमी आहे  
x नमुना म्हणजे सरासरी / अंकगणित x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333
एस 2 नमुना भिन्नता लोकसंख्या नमुने भिन्नता अनुमानक एस 2 = 4
एस नमुना मानक विचलन लोकसंख्या नमुने मानक विचलन अनुमानक s = 2
झेड x मानक स्कोअर z x = ( x - x ) / s x  
एक्स ~ एक्स चे वितरण यादृच्छिक चल X चे वितरण एक्स ~ एन (0,3)
एन ( μ , σ 2 ) सामान्य वितरण गौसी वितरण एक्स ~ एन (0,3)
यू ( , बी ) समान वितरण श्रेणीतील समान संभाव्यता, बी  X ~ U (0,3)
संप (λ) घातांकीय वितरण f ( x ) = --e - λx , x ≥0  
गामा ( सी , λ) गामा वितरण ( क्ष ) = λ CX क-1 - λx / Γ ( ), नाम ≥0  
χ 2 ( के ) चि-चौरस वितरण f ( x ) = x के / 2-1 - x / 2 / (2 के / 2 Γ ( के / 2))  
फॅ ( के 1 , के 2 ) एफ वितरण    
बिन ( एन , पी ) द्विपदी वितरण ( के ) = n सी के पी के (1 -p ) NK  
पॉईसन (λ) पोयसन वितरण f ( के ) = λ के- λ / के !  
जिओम ( पी ) भूमितीय वितरण ( के ) = p (1 -p ) के  
एचजी ( एन , के , एन ) हायपर-भूमितीय वितरण    
बर्न ( पी ) बर्नौली वितरण    

संयोजक चिन्ह

चिन्ह प्रतीक नाव अर्थ / व्याख्या उदाहरण
एन ! तथ्यात्मक एन ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120
एन पी के क्रमवारी _ {n} पी_ {के} = rac फ्रॅक् {एन!} {(एनके)! 5 पी 3 = 5! / (5-3)! = 60
एन सी के

 

संयोजन

संयोजन _ {n} सी_ {के} = \ बिनोम} एन} {के} = \ फ्रॅक् {एन!} {के! (एनके)!} 5 सी 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10

 

चिन्ह सेट करा ►

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ प्रतीक
वेगवान सारण्या