1 ची आर्क्टेंजंट म्हणजे काय?

आर्क्टन 1 =?

आर्क्टॅन्जंट म्हणजे व्यस्त स्पर्शिका कार्य.

असल्याने

टॅन π / 4 = टॅन 45º = 1

1 ची आर्कटॅन्जेन्ट 1 च्या व्युत्क्रम स्पर्शिकेच्या कार्यक्रमानुसार असते, जी π / 4 रेडियन किंवा 45 डिग्रीच्या बरोबरी असते:

अर्क्टान 1 = टॅन -1 1 = π / 4 रॅड = 45º

 

 


हे देखील पहा

Advertising

आर्क्टॅन
वेगवान सारण्या