अनंताचा अर्क्टान

अनंत आणि उणे अनंताचे आर्क्टँजंट काय आहे?

आर्क्टन (∞) =?

 

आर्क्टॅन्जंट म्हणजे व्यस्त स्पर्शिका कार्य.

X अनंता जवळ येत असताना x च्या आर्क्टॅन्जेंटची मर्यादा पाई / 2 रेडियन किंवा 90 अंश इतकी आहे:

 

X वजा अनंत गाठत असताना x च्या आर्क्टॅन्जेंटची मर्यादा -pi / 2 रेडियन किंवा -90 अंश इतकी आहे:

 

आर्क्टन ►

 


हे देखील पहा

Advertising

आर्क्टॅन
वेगवान सारण्या