Cas elektron ke penukaran coulomb

Kira elektron (e) ke coulomb (C) kalkulator penukaran cas elektrik dan cara menukar.

Kira elektron ke kalkulator penukaran coulomb

Masukkan cas elektrik di coulomb dan tekan butang Convert :

e
   
Hasil Coulombs: C

Kalkulator penukaran coulomb ke elektron ►

Cara menukar cas elektron menjadi coulomb

1C = 6.24150975⋅10 18 e

atau

1e = 1.60217646⋅10 -19 C

Formula penukaran cas elektron ke coulomb

Cas dalam coulomb Q (C) sama dengan cas dalam cas elektron Q (e) kali 1.60217646-10 -19 :

Q (C) = Q (e) × 1.60217646⋅10 -19

Contohnya

Tukarkan 3 cas elektron ke coulomb:

Q (C) = 3e × 1.60217646⋅10 -19 = 4.8065⋅10 -19 C

caj elektron ke jadual penukaran coulomb

Cas (cas elektron) Caj (coulomb)
0 e 0 C
1 e 1.60217646⋅10 -19 C
10 e 1.60217646⋅10 -18 C
100 e 1.60217646⋅10 -17 C
1000 e 1.60217646⋅10 -16 C
10000 e 1.60217646⋅10 -15 C
100000 e 1.60217646⋅10 -14 C
1000000 e 1.60217646⋅10 -13 C

 

Coulomb ke penukaran caj elektron ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI CAJ
JADUAL RAPID