Penukaran Picocoulomb ke coulomb

Kalkulator penukaran cas elektrik Picocoulombs (pC) ke coulombs (C) dan cara menukar.

Kalkulator penukaran Picocoulomb ke coulombs

Masukkan cas elektrik di coulomb dan tekan butang Convert :

pC
   
Hasil Coulombs: C

Kalkulator penukaran Coulomb ke pC ►

Cara menukar picocoulomb ke coulomb

1C = 10 12 pC

atau

1pC = 10 -12 C

Formula penukaran Picocoulomb ke coulombs

Caj di coulombs Q (C) sama dengan caj di picocoulombs Q ( pC ) dibahagi dengan 10 12 :

Q (C) = Q (pC) / 10 12

Contohnya

Tukar 3 picocoulomb ke coulomb:

Q (C) = 3pC / 10 12 = 3⋅10 -12 C

Jadual penukaran Picocoulomb ke coulombs

Caj (picocoulomb) Caj (coulomb)
0 pC 0 C
1 pC 10 -12 C
10 pC 10 -11 C
100 pC 10 -10 C
1000 pC 10 -9 C
10000 pC 10 -8 C
100000 pC 10 -7 C
1000000 pC 10 -6 C
10000000 pC 10 -5 C
100000000 pC 10 -4 C
1000000000 pC 10 -3 C

 

Penukaran Coulomb ke pC ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI CAJ
JADUAL RAPID