Millicoulomb ke coulomb

Kalkulator penukaran cas elektrik Millicoulombs (mC) ke coulombs (C) dan cara menukar.

Kalkulator penukaran Millicoulombs to coulombs

Masukkan cas elektrik di coulomb dan tekan butang Convert :

mC
   
Hasil Coulombs: C

Kalkulator penukaran Coulomb ke mC ►

Cara menukar millicoulomb ke coulomb

1C = 1000mC

atau

1mC = 0.001C

Formula penukaran Millicoulombs to coulombs

Caj di coulombs Q (C) sama dengan caj di millicoulombs Q (mC) dibahagi dengan 1000:

Q (C) = Q (mC) / 1000

Contohnya

Tukar 3 milicoulomb ke coulomb:

Q (C) = 3mC / 1000 = 0.003C

Jadual penukaran Millicoulomb ke coulombs

Caj (milicoulomb) Caj (coulomb)
0 mC 0 C
1 mC 0.001 C
10 mC 0.01 C
100 mC 0.1 C
1000 mC 1 C
10000 mC 10 C
100000 mC 100 C
1000000 mC 1000 C

 

Penukaran Coulomb ke mC ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI CAJ
JADUAL RAPID