Decibel-milliwatt (dBm)

definisi dBm

dBm atau decibel-milliwatt adalah unit kuasa elektrik dalam desibel (dB) , dirujuk pada 1 milliwatt (mW).

 

Daya dalam desibel-miliwatt ( P (dBm) ) sama dengan 10 kali asas 10 logaritma kuasa dalam miliwatt ( P (mW) ):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

Daya dalam milliwatt ( P (mW) ) sama dengan 1mW kali 10 dinaikkan oleh kuasa dalam desibel-miliwatt ( P (dBm) ) dibahagi dengan 10:

P (mW) = 1mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

1 milliwatt sama dengan 0 dBm:

1mW = 0dBm

 

1 watt sama dengan 30dBm:

1W = 1000mW = 30dBm

kalkulator penukaran dBm ke mW ke Watt ke dBW

Tukarkan desibel-milliwatt menjadi miliwatt, watt, desibel-watt.

Masukkan kuasa di salah satu kotak teks dan tekan butang Convert :

Masukkan miliwatt: mW
Masukkan watt: W
Masukkan dBm: dBm
Masukkan dBW: dBW
     

Cara menukar mW ke dBm

Cara menukar kuasa dalam miliwatt (mW) ke dBm.

Daya dalam dBm sama dengan asas 10 logaritma daya dalam miliwatt (mW):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

Contohnya: berapakah daya dalam dBm untuk penggunaan kuasa 100mW?

Penyelesaian:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100mW / 1mW) = 20dBm

Cara menukar dBm ke mW

Cara menukar kuasa dalam dBm ke miliwatt (mW).

Daya dalam milliwatt ( P (mW) ) sama dengan 10 yang dinaikkan oleh daya dalam dBm ( P (dBm) ) dibahagi dengan 10?

P (mW) = 1mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

Contohnya: berapakah daya dalam miliwatt untuk penggunaan kuasa 20dBm?

Penyelesaian:

P (mW) = 1mW ⋅ 10 (20dBm / 10) = 100mW

Bagaimana menukar Watt ke dBm

Cara menukar kuasa dalam watt (W) ke dBm.

Daya dalam dBm sama dengan logaritma 10 asas kuasa dalam watt (W) ditambah 30dB:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W) + 30

 

Contohnya: berapakah daya dalam dBm untuk penggunaan kuasa 100W?

Penyelesaian:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100W / 1W ) + 30 = 50dBm

Bagaimana menukar dBm ke Watt

Cara menukar kuasa dalam dBm ke watt (W).

Kuasa dalam watt ( P (W) ) sama dengan 10 yang dinaikkan oleh kuasa dalam dBm ( P (dBm) ) tolak 30dB dibahagi dengan 10:

P (W) = 1W ⋅ 10 ( ( P (dBm) - 30) / 10)

 

Sebagai contoh: berapakah kuasa dalam watt untuk penggunaan kuasa 40dBm?

Penyelesaian:

P (W) = 1W ⋅ 10 ((40dBm - 30) / 10) = 10W

Cara menukar dBW ke dBm

Cara menukar kuasa dalam dBW ke dBm.

Daya dalam dBm sama dengan logaritma 10 asas kuasa dalam watt (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

 

Contohnya: berapakah daya dalam dBm untuk penggunaan kuasa 20dBW?

Penyelesaian:

P (dBm) = 20dBW + 30 = 50dBm

Bagaimana menukar dBm ke dBW

Cara menukar kuasa dalam dBm ke dBW.

Daya dalam dBW ( P (dBW) ) sama dengan 10 yang dinaikkan oleh daya dalam dBm ( P (dBm) ) dibahagi dengan 10:

P (dBW) = P (dBm) - 30

 

Sebagai contoh: berapakah kuasa dalam watt untuk penggunaan kuasa 40dBm?

Penyelesaian:

P (dBW) = 40dBm - 30 = 10dBW

Cara menukar dB ke dBm

dB adalah unit relatif yang menggambarkan keuntungan dan dBm adalah unit mutlak yang dirujuk kepada 1 miliwatt (mW)

Oleh itu, anda tidak boleh menukar dB menjadi dBm.

Jadual penukaran dBm ke Watt, mW, dBW

Kuasa (dBm) Kuasa (dBW) Kuasa (watt) Kuasa (mW)
-100 dBm -130 dBW 0.1 pW 0.0000000001 mW
-90 dBm -120 dBW 1 pW 0.000000001 mW
-80 dBm -110 dBW 10 pW 0.00000001 mW
-70 dBm -100 dBW 100 pW 0.0000001 mW
-60 dBm -90 dBW 1 nW 0.000001 mW
-50 dBm -80 dBW 10 nW 0.00001 mW
-40 dBm -70 dBW 100 nW 0,0001 mW
-30 dBm -60 dBW 1 μW 0.001 mW
-20 dBm -50 dBW 10 μW 0.01 mW
-10 dBm -40 dBW 100 μW 0.1 mW
-1 dBm   -31 dBW 794 μW 0.794 mW
0 dBm -30 dBW 1.000 mW 1.000 mW
1 dBm -29 dBW 1.259 mW 1.259 mW
10 dBm -20 dBW 10 mW 10 mW
20 dBm -10 dBW 100 mW 100 mW
30 dBm 0 dBW 1 W 1000 mW
40 dBm 10 dBW 10 W 10000 mW
50 dBm 20 dBW 100 W 100000 mW
60 dBm 30 dBW 1 kW 1000000 mW
70 dBm 40 dBW 10 kW 10000000 mW
80 dBm 50 dBW 100 kW 100000000 mW
90 dBm 60 dBW 1 MW 1000000000 mW
100 dBm 70 dBW 10 MW 10000000000 mW

 


Lihat juga

Advertising

UNIT ELEKTRIK & ELEKTRONIK
JADUAL RAPID