Penukaran Imej GIF ke PNG

Penukaran gambar GIF ke PNG dalam talian.

Penukar GIF ke PNG

  1. Tekan butang Buka gambar GIF untuk memuatkan gambar dari cakera tempatan.
  2. Tekan butang Simpan ke PNG untuk menyimpan gambar ke cakera tempatan.

 


Lihat juga

Advertising

PERTUKARAN GAMBAR
JADUAL RAPID