Penukaran Imej JPG ke GIF

Penukaran gambar JPG ke GIF dalam talian.

Penukar JPG ke GIF

  1. Tekan butang Buka gambar JPG untuk memuatkan gambar dari cakera tempatan.
  2. Tekan butang Simpan ke GIF untuk menyimpan gambar ke cakera tempatan.

 


Lihat juga

Advertising

PERTUKARAN GAMBAR
JADUAL RAPID