Imej warna ke penukar hitam dan putih

Penukaran imej RGB ke skala kelabu dalam talian:

Gambar asal:
Imej ditukar:

Cara menukar RGB ke skala kelabu

Kod warna RGB kelabu mempunyai nilai merah, hijau dan biru yang sama:

 R = G = B

Untuk setiap piksel gambar dengan nilai merah, hijau dan biru (R, G, B):

R '= G' = B ' = ( R + G + B ) / 3 = 0.333 R + 0.333 G + 0.333 B

Formula ini boleh diubah dengan bobot yang berbeza untuk setiap nilai R / G / B.

R '= G' = B ' = 0.2126 R + 0.7152 G + 0.0722 B

Atau

R '= G' = B '   = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B

 

Contohnya

Pixel dengan nilai RGB (30,128,255)

Tahap merah R = 30.

Tahap hijau G = 128.

Tahap biru B = 255.

R '= G' = B ' = ( R + G + B ) / 3 = (30 + 128 + 255) / 3 = 138

jadi piksel akan mendapat nilai RGB:

(138,138,138)

 


Lihat juga

Advertising

PERTUKARAN GAMBAR
JADUAL RAPID