Penukaran Imej PNG ke JPG

Penukaran gambar PNG ke JPG secara dalam talian.

Penukar PNG ke JPG

  1. Tekan butang Buka gambar PNG untuk memuatkan gambar dari cakera tempatan.
  2. Tekan butang Simpan ke JPG untuk menyimpan gambar ke cakera tempatan.

 


Lihat juga

Advertising

PERTUKARAN GAMBAR
JADUAL RAPID