Decibel-Watt (dBW)

definisi dBW

dBW atau decibel-watt adalah satuan daya dalam skala desibel , dirujuk pada 1 watt (W).

Kuasa dalam desibel-watt ( P (dBW) ) sama dengan 10 kali asas 10 logaritma kuasa dalam watt ( P (W) ):

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W)

Kuasa dalam watt ( P (W) ) sama dengan 10 yang dinaikkan oleh kuasa dalam watt desibel ( P (dBW) ) dibahagi dengan 10:

P (W) = 1W ⋅ 10 ( P (dBW) / 10)

 

1 watt sama dengan 0 dBW:

1W = 0dBW

1 milliwatt sama dengan -30dBW:

1mW = 0.001W = -30dBW

kalkulator penukaran dBW ke dBm, Watt, mW

Tukar dBW ke dBm, watt, milliwatt.

Masukkan kuasa di salah satu kotak teks dan tekan butang Convert :

Masukkan miliwatt: mW
Masukkan watt: W
Masukkan dBm: dBm
Masukkan dBW: dBW
     

Bagaimana menukar dBW ke Watt

Cara menukar kuasa dalam dBW ke watt (W).

Daya dalam watt ( P (W) ) sama dengan 10 yang dinaikkan oleh kuasa dalam dBW ( P (dBW) ) dibahagi dengan 10:

P (W) = 1W ⋅ 10 ( P (dBW) / 10)

 

Sebagai contoh: berapakah daya dalam watt untuk penggunaan kuasa 20dBW?

Penyelesaian:

P (W) = 1W ⋅ 10 (20dBW / 10) = 100W

Bagaimana menukar Watt ke dBW

Cara menukar kuasa dalam watt (W) ke dBW.

Daya dalam dBW sama dengan logaritma asas 10 kuasa dalam watt (W):

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W)

 

Contohnya: berapakah daya dalam dBW untuk penggunaan kuasa 100W?

Penyelesaian:

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 (100W / 1W) = 20dBW

Cara menukar dBW ke dBm

Cara menukar kuasa dalam dBW ke dBm.

Daya dalam dBm sama dengan logaritma 10 asas kuasa dalam watt (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

 

Contohnya: berapakah daya dalam dBm untuk penggunaan kuasa 20dBW?

Penyelesaian:

P (dBm) = 20dBW + 30 = 50dBm

Bagaimana menukar dBm ke dBW

Cara menukar kuasa dalam dBm ke dBW.

Daya dalam dBW ( P (dBW) ) sama dengan 10 yang dinaikkan oleh daya dalam dBm ( P (dBm) ) dibahagi dengan 10:

P (dBW) = P (dBm) - 30

 

Sebagai contoh: berapakah kuasa dalam watt untuk penggunaan kuasa 40dBm?

Penyelesaian:

P (dBW) = 40dBm - 30 = 10dBW

dBW ke dBm, Jadual penukaran Watt

Kuasa (dBW) Kuasa (dBm) Kuasa (Watt)
-130 dBW -100 dBm 0.1 pW
-120 dBW -90 dBm 1 pW
-110 dBW -80 dBm 10 pW
-100 dBW -70 dBm 100 pW
-90 dBW -60 dBm 1 nW
-80 dBW -50 dBm 10 nW
-70 dBW -40 dBm 100 nW
-60 dBW -30 dBm 1 μW
-50 dBW -20 dBm 10 μW
-40 dBW -10 dBm 100 μW
-30 dBW 0 dBm 1 mW
-20 dBW 10 dBm 10 mW
-10 dBW 20 dBm 100 mW
-1 dBW 29 dBm 0.794328 W
0 dBW 30 dBm 1.000000 W
1 dBW 31 dBm 1.258925 W
10 dBW 40 dBm 10 W
20 dBW 50 dBm 100 W
30 dBW 60 dBm 1 kW
40 dBW 70 dBm 10 kW
50 dBW 80 dBm 100 kW
60 dBW 90 dBm 1 MW
70 dBW 100 dBm 10 MW
80 dBW 110 dBm 100 MW
90 dBW 120 dBm 1 GW
100 dBW 130 dBm 10 GW

 


Lihat juga

Advertising

UNIT ELEKTRIK & ELEKTRONIK
JADUAL RAPID