Sett teorisymboler

Liste over mengdesymboler for mengdeori og sannsynlighet.

Tabell over mengdeteorisymboler

Symbol Symbolnavn Betydning /
definisjon
Eksempel
{} sett en samling av elementer A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| slik at så det A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B kryss objekter som tilhører mengde A og mengde B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B fagforening objekter som tilhører mengde A eller mengde B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B delmengde A er en delmengde av B. sett A er inkludert i sett B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B riktig delmengde / streng delmengde A er en delmengde av B, men A er ikke lik B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B ikke delmengde sett A er ikke en delmengde av sett B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B supersett A er et supersett av B. sett A inkluderer sett B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B riktig supersett / strengt supersett A er et supersett av B, men B er ikke lik A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B ikke supersett sett A er ikke et supersett av sett B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A strøm sett alle delmengder av A  
\ mathcal {P} (A) strøm sett alle delmengder av A  
A = B likestilling begge settene har de samme medlemmene A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c komplement alle gjenstandene som ikke hører til sett A  
EN' komplement alle gjenstandene som ikke hører til sett A  
A \ B relativt komplement gjenstander som hører til A og ikke til B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB relativt komplement gjenstander som hører til A og ikke til B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B symmetrisk forskjell gjenstander som tilhører A eller B, men ikke til krysset deres A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B symmetrisk forskjell gjenstander som tilhører A eller B, men ikke til krysset deres A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A element av,
tilhører
angi medlemskap A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A ikke element av ingen fast medlemskap A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) Bestilt par samling av 2 elementer  
A × B Kartesisk produkt sett med alle bestilte par fra A og B  
| A | kardinalitet antall elementer i sett A A = {3,9,14}, | A | = 3
#EN kardinalitet antall elementer i sett A A = {3,9,14}, # A = 3
| vertikal stolpe slik at A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null uendelig kardinalitet av naturlige tall satt  
1 aleph-one kardinaliteten til tellbare ordinære tall satt  
Ø tomt sett Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} universelt sett sett med alle mulige verdier  
0 naturlige tall / hele tall satt (med null) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 naturlige tall / hele tall satt (uten null) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
heltall satt \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
rasjonelle tall satt \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}og b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
reelle tall satt \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈\ mathbb {R}
komplekse tall satt \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Statistiske symboler ►

 


Se også

Facebook Twitter Hva skjer E-post

Skriv hvordan du kan forbedre denne siden

MATTE SYMBOLER
RAPID BORD