Matematiske symboler

Matematiske symboler og tegn brukes til å beskrive matematiske tall, uttrykk og operasjoner.

Matematiske symboler og definisjoner

Grunnleggende matematiske symboler + - × ÷ = () <>% ...
Algebra symboler x ≜≈∑∏ e ...
Geometri symboler ∡∟º || Δ ...
Statistiske symboler P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Logiske symboler ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Sett teorisymboler {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Kalkulus og analysesymboler εiy '∫ d / dx
Tallsymboler 01234567 ...
Greske alfabet symboler αβγδεζηθ ...
romertall XIVLCD

 

 

 


Se også

Facebook Twitter Hva skjer E-post

Skriv hvordan du kan forbedre denne siden

MATTE SYMBOLER
RAPID BORD