Jak obliczyć GPA

Obliczanie średniej ocen (GPA).

Obliczenie GPA

GPA jest obliczana jako średnia ważona ocen, gdy liczba punktów / godzin jest wagą, a ocena liczbowa jest pobierana z tabeli GPA.

GPA jest równa sumie iloczynu wagi godzin kredytowych (w) i oceny (g):

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ... + w n × g n

Waga godzin zaliczeniowych (w i ) jest równa liczbie godzin zaliczeniowych danej klasy podzielonej przez sumę godzin zaliczeń wszystkich zajęć:

w i = c i / ( c 1 + c 2 + c 3 + ... + c n )

Tabela GPA

Stopień
Stopień procentowy
   GPA   
A 94-100 4.0
ZA- 90-93 3.7
B + 87-89 3.3
B 84-86 3.0
B- 80-83 2.7
C + 77-79 2.3
C 74-76 2.0
DO- 70-73 1.7
D + 67-69 1.3
D 64-66 1.0
RE- 60-63 0,7
F 0-65 0

Przykład obliczenia GPA

Klasa 2 punktów z oceną A.

1 klasa punktów z oceną C.

1 klasa punktów z oceną C.

suma kredytów = 2 + 1 + 1 = 4

w1 = 2/4 = 0,5

w2 = 1/4 = 0,25

w3 = 1/4 = 0,25

g1 = 4

g2 = 2

g3 = 2

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 = 0,5 × 4 + 0,25 × 2 + 0,25 × 2 = 3

 

Kalkulator GPA ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY KLASY
SZYBKIE STOŁY