Kalkulator GPA w szkole średniej

Nazwa klasy

Stopień Kredyty Waga

Kalkulator College GPA ►

Obliczenie GPA

GPA jest obliczana jako średnia ważona ocen, gdy liczba punktów / godzin jest wagą, a ocena liczbowa jest pobierana z tabeli GPA.

GPA jest równa sumie iloczynu wagi godzin kredytowych (w) i oceny (g):

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ... + w n × g n

Waga godzin zaliczeniowych (w i ) jest równa liczbie godzin zaliczeniowych danej klasy podzielonej przez sumę godzin zaliczeń wszystkich zajęć:

w i = c i / ( c 1 + c 2 + c 3 + ... + c n )

Tabela GPA

Stopień GPA
A + 4.33
A 4.00
ZA- 3.67
B + 3.33
B 3.00
B- 2.67
C + 2.33
C 2.00
DO- 1.67
D + 1.33
D 1,00
RE- 0.67
F 0
P (zaliczenie) -
NP (brak przepustki) -

 

Obliczenie GPA ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY KLASY
SZYBKIE STOŁY