Kalkulator oceny końcowej


Oblicz końcową ocenę z egzaminu

%
%
%
%

Kalkulator ocen ►

Oblicz końcową ocenę egzaminu z wieloma ocenami

On Bieżąca ocena (litera) Aktualna ocena (%) Waga
  Docelowa ocena (litera) Docelowa ocena (%) Łączna waga
 
  Ocena z egzaminu końcowego Ocena z egzaminu końcowego Końcowa waga egzaminu
 
Obecna
klasa (%)

Ocena z egzaminu końcowego (%)
Ocena szkolna (%)

Kalkulator ocen ►


Oblicz całkowitą ocenę klasy

%
%
%
%

Ostateczna kalkulacja ocen

Przykład 1

Obecna ocena to 70% (lub C-).

Końcowa waga egzaminu to 50%.

Wymagana ocena to 80% (lub B-).

Obliczenie:

Końcowa ocena z egzaminu jest równa wymaganej ocenie, pomniejszonej o 100% minus końcowa waga egzaminu (w) razy aktualna ocena (g), podzielona przez końcową wagę egzaminu (w):

Ocena z egzaminu końcowego =

= ( wymagana klasa - (100% - w ) × aktualna ocena ) / w

= (80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Zatem końcowa ocena z egzaminu powinna wynosić 90% (lub A-).

Przykład nr 2

Zadanie 1: waga1 = 50%, ocena1 = 16 z 20.

Zadanie 2: waga2 = 30%, maksymalna ocena = 30.

Zadanie 3: waga3 = 20%, maksymalna ocena = 40.

Znajdź średnią ocenę z zadań 2 i 3 potrzebnych do uzyskania 85% oceny z zajęć.

Obliczenie:

Aktualna ocena = zadanie 1 ocena = ocena 1 / maksymalna ocena 1 = 16/20 = 0,8 = 80%

Wymagana ocena = 85%

Końcowa waga egzaminu = w = waga2 + waga3 = 30% + 20% = 50%

Ocena z egzaminu końcowego =

= ( wymagana klasa - (100% - w ) × aktualna ocena ) / w

= (85% - 50% × 80%) / 50% = 90%

Oznacza to, że musisz uzyskać średnią ocenę 90% z zadań 2 i 3, aby uzyskać ocenę z klasy na poziomie 85%.

Ocena zadania 2 = 90% × ocena maksymalna = 90% × 30 = 27

Ocena zadania 3 = 90% × ocena maksymalna = 90% × 40 = 36

 

Kalkulator ocen ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY KLASY
SZYBKIE STOŁY