Jak obliczyć moją ocenę

Obliczanie ocen. Jak obliczyć swoją ocenę.

Obliczanie ocen ważonych

Ocena ważona jest równa sumie iloczynu wag (w) w procentach (%) pomnożonych przez klasę (g):

Klasa ważona = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...

Jeśli wagi nie są wyrażone w procentach (godziny lub punkty ...), należy również podzielić przez sumę wag:

Klasa ważona = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...) / ( w 1 + w 2 + w 3 + ...)

Przykład

3 pkt. Kurs matematyki z oceną 80%.

5 punktów Kurs biologii z oceną 90%.

2 punkty Kurs historii z oceną 72%.

Średnią ważoną oceną jest:

Ocena ważona =

 = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 ) / ( w 1 + w 2 + w 3 )

= (3 × 80% + 5 × 90% + 2 × 72%) / (3 + 5 + 2) = 83,4%

 

Kalkulator ocen ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY KLASY
SZYBKIE STOŁY