Konwerter tekstu ASCII na kod szesnastkowy

Wprowadź ciąg tekstowy ASCII / Unicode i naciśnij przycisk Konwertuj :

Jak przekonwertować tekst na szesnastkowy

Konwertuj tekst na kod szesnastkowy ASCII:

 1. Zdobądź charakter
 2. Uzyskaj dziesiętny kod znaku z tabeli ASCII
 3. Konwertuj bajt dziesiętny na szesnastkowy
 4. Kontynuuj od następnego znaku

Przykład

Konwertuj tekst „Drzewa roślin” na szesnastkowy kod ASCII:

Rozwiązanie:

Użyj tabeli ASCII, aby uzyskać kod ASCII ze znaku.

„P” = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16

„l” = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6C 16

„a” = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16

Dla wszystkich znaków tekstowych powinieneś otrzymać bajty szesnastkowe:

„50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73”

Jak przekonwertować tekst ASCII na szesnastkowy?

 1. Zdobądź charakter
 2. Uzyskaj kod ASCII znaku z tabeli ASCII
 3. Konwertuj bajt dziesiętny na szesnastkowy
 4. Kontynuuj od następnego znaku

Jak korzystać z konwertera tekstu ASCII na szesnastkowy?

 1. Wklej tekst w polu tekstowym.
 2. Wybierz typ kodowania znaków.
 3. Wybierz łańcuch ogranicznika wyjścia.
 4. Naciśnij przycisk Konwertuj.

Jak przekonwertować angielski na kod szesnastkowy?

 1. Zdobądź angielski list
 2. Uzyskaj kod ASCII angielskiej litery z tabeli ASCII
 3. Konwertuj bajt dziesiętny na szesnastkowy
 4. Kontynuuj z kolejnym angielskim listem

Jak przekonwertować znak „A” na szesnastkowy?

Użyj tabeli ASCII:
„A” = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16

Jak przekonwertować znak „0” na szesnastkowy?

Użyj tabeli ASCII:
„0” = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16

Tekst ASCII na szesnastkowy, binarna tabela konwersji


Znak ASCII
Szesnastkowy Dwójkowy
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
SO 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
CAN 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
US 1F 00011111
Przestrzeń 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Ja 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
i 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Konwerter szesnastkowy na ASCII ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY