Konwerter szesnastkowy na tekst ASCII

Wpisz bajty szesnastkowe z dowolnym prefiksem / postfiksem / separatorem i naciśnij przycisk Konwertuj
(np. 45 78 61 6d 70 6C 65 21):

Konwerter ASCII na hex ►

Kodowanie tekstu ASCII wykorzystuje stały 1 bajt dla każdego znaku.

Kodowanie tekstu UTF-8 wykorzystuje zmienną liczbę bajtów dla każdego znaku. Wymaga to separatora między każdą liczbą szesnastkową.

Jak przekonwertować kod szesnastkowy na tekst

Konwertuj kod szesnastkowy ASCII na tekst:

 1. Uzyskaj bajt szesnastkowy
 2. Konwertuj bajt szesnastkowy na dziesiętny
 3. Uzyskaj znak kodu ASCII z tabeli ASCII
 4. Kontynuuj z następnym bajtem

Przykład

Zamień „50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73” szesnastkowy kod ASCII na tekst:

Rozwiązanie:

Użyj tabeli ASCII, aby uzyskać znak z kodu ASCII.

50 16 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80 + 0 = 80 = „P”

6C 16 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 96 + 12 = 108 = „l”

61 16 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 96 + 1 = 97 = „a”

Dla wszystkich bajtów szesnastkowych powinieneś otrzymać tekst:

"Sadzić drzewa"

Jak przekonwertować Hex na tekst?

 1. Uzyskaj kod bajtu szesnastkowego
 2. Konwertuj bajt szesnastkowy na dziesiętny
 3. Uzyskaj znak dziesiętnego kodu ASCII z tabeli ASCII
 4. Kontynuuj z następnym bajtem szesnastkowym

Jak korzystać z konwertera Hex na ASCII Text?

 1. Wklej szesnastkowe kody bajtowe w polu tekstowym.
 2. Wybierz typ kodowania znaków.
 3. Naciśnij przycisk Konwertuj.

Jak przekonwertować kod szesnastkowy na angielski?

 1. Uzyskaj kod bajtu szesnastkowego
 2. Konwertuj bajt szesnastkowy na dziesiętny
 3. Pobierz angielską literę dziesiętnego kodu ASCII z tabeli ASCII
 4. Kontynuuj z następnym bajtem szesnastkowym

Jak przekonwertować 41 hex na tekst?

Użyj tabeli ASCII:
41 = 4 × 16 ^ 1 + 1 × 16 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = znak „A”

Jak przekonwertować 30 hex na tekst?

Użyj tabeli ASCII:
30 = 3 × 16 ^ 1 + 0 × 16 ^ 0 = 48 = znak „0”

Tabela konwersji tekstu szesnastkowego na tekst ASCII

Szesnastkowy Dwójkowy
Znak ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Przestrzeń
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 Ja
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY