Kalkulator konwersji Radiany do Stopnie

Wprowadź kąt w radianach i naciśnij przycisk Convert (np .: 0.5, π / 2, 3π / 2):

Wprowadź radiany: rad
   
 
Wynik stopni:  
Kąt widzenia:  

Stopnie na radiany przelicznik ►

Jak zamienić radiany na stopnie

Pi radiany są równe 180 stopni:

π rad = 180 °

Jeden radian to 57,295779513 stopni:

1 rad = 180 ° / π = 57,295779513 °

Kąt α w stopniach jest równy kątowi α w radianach razy 180 stopni podzielonemu przez stałą pi:

α (stopnie) = α (radiany) × 180 ° / π

lub

stopnie = radiany × 180 ° / π

Przykład

Zamień kąt 2 radianów na stopnie:

α (stopnie) = α (radiany) × 180 ° / π = 2 × 180 ° / 3,14159 = 114,592 °

Tabela konwersji Radiany na stopnie

Radiany (rad) Radiany (rad) Stopnie (°)
0 rad 0 rad 0 °
π / 6 rad 0,5235987756 rad 30 °
π / 4 rad 0,7853981634 rad 45 °
π / 3 rad 1.0471975512 rad 60 °
π / 2 rad 1,5707963268 rad 90 °
2π / 3 rad 2,0943951024 rad 120 °
3π / 4 rad 2,3561944902 rad 135 °
5π / 6 rad 2,6179938780 rad 150 °
π rad 3,1415926536 rad 180 °
3π / 2 rad 4,7123889804 rad 270 °
2π rad 6,2831853072 rad 360 °

 

Konwersja stopni na radiany ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY