Jak przekonwertować plik binarny na szesnastkowy

Jak przekonwertować liczbę binarną na liczbę szesnastkową.

Jak przekonwertować podstawę 2 na podstawę 16.

Jak przekonwertować z hex na binarny

Zamień każde 4 cyfry binarne na cyfrę szesnastkową zgodnie z poniższą tabelą:

Dwójkowy Hex
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
1111 F

Przykład 1

Zamień (01001110) 2 na hex:

(0100) 2 = (4) 16

(1110) 2 = (E) 16

Więc

(01001110) 2 = (4E) 16

Przykład nr 2

Zamień (0100101000000001) 2 na szesnastkowy:

(0100) 2 = (4) 16

(1010) 2 = (A) 16

(0000) 2 = (0) 16

(0001) 2 = (1) 16

Więc

(0100101000000001) 2 = (4A01) 16

 

Jak przekonwertować szesnastkowy na binarny ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY