Jak przekonwertować szesnastkowy na dziesiętny

Jak przekonwertować z szesnastkowego na dziesiętny

Zwykła liczba dziesiętna to suma cyfr pomnożona przez jej potęgę 10.

137 o podstawie 10 jest równe każdej cyfrze pomnożonej przez jej odpowiednią potęgę 10:

137 10 = 1 × 10 2 + 3 × 10 1 + 7 × 10 0 = 100 + 30 + 7

Liczby szesnastkowe są odczytywane w ten sam sposób, ale każda cyfra liczy potęgę 16 zamiast potęgi 10.

Pomnóż każdą cyfrę liczby szesnastkowej przez odpowiadającą jej potęgę 16.

Przykład 1

3B o podstawie 16 jest równe każdej cyfrze pomnożonej przez jej odpowiednią potęgę 16:

3B 16 = 3 × 16 1 + 11 × 16 0 = 48 + 11 = 59

Przykład nr 2

E7A9 o podstawie 16 jest równe każdej cyfrze pomnożonej przez jej odpowiednią potęgę 16:

E7A9 16 = 14 × 16 3 + 7 × 16 2 + 10 × 16 1 + 9 × 16 0 = 57344 + 1792 + 160 + 9 = 59305

 

Jak przekonwertować liczbę dziesiętną na szesnastkową ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY