Jak zamienić ppm na procenty

Jak przeliczyć liczbę części na milion (ppm) na procent (%) .

konwersja ppm na procent

1% = 1/100

1 ppm = 1/1000000

Zatem jedna część na milion równa się 0,0001%:

1 ppm = 0,0001%

Aby przekonwertować z ppm na procent, podziel wartość ppm przez 10000:

x (%) = x (ppm) / 10000

 

Przykład

Zamień 300 ppm na procent:

x (%) = 300 ppm / 10000 = 0,03%

 

Obliczanie procentu do ppm ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY