konwersja miliwatów na kilowaty

miliwatów (mW) do kilowatów (kW) , kalkulator konwersji mocy i sposób przeliczania.

Kalkulator konwersji miliwatów do kilowatów

Wprowadź moc w miliwatach i naciśnij przycisk Convert :

mW
   
Wynik w kilowatach: kW

Kalkulator konwersji kW na mW ►

Jak zamienić miliwaty na kilowaty

Moc w kilowatach P (kW) jest równa mocy w miliwatach P (mW ) podzielonej przez jeden milion:

P (kW) = P (mW) / 1000000

 

Więc

1 mW = 0,000001 kW

Przykład

Zamień 300 miliwatów na kilowaty:

P (kW) = 300 mW / 1000000 = 0,0003 kW

Tabela konwersji miliwatów na kilowaty

Moc (mW) Moc (kW)
1 mW 0,000001 kW
2 mW 0,000002 kW
3 mW 0,000003 kW
4 mW 0,000004 kW
5 mW 0,000005 kW
6 mW 0,000006 kW
7 mW 0,000007 kW
8 mW 0,000008 kW
9 mW 0,000009 kW
10 mW 0,00001 kW
20 mW 0,00002 kW
30 mW 0,00003 kW
40 mW 0,00004 kW
50 mW 0,00005 kW
60 mW 0,00006 kW
70 mW 0,00007 kW
80 mW 0,00008 kW
90 mW 0,00009 kW
100 mW 0,0001 kW
200 mW 0,0002 kW
300 mW 0,0003 kW
400 mW 0,0004 kW
500 mW 0,0005 kW
600 mW 0,0006 kW
700 mW 0,0007 kW
800 mW 0,0008 kW
900 mW 0,0009 kW
1000 mW 1 kW
10000 mW 10 kW
100000 mW 100 kW

 

Konwersja kW na mW ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA MOCY
SZYBKIE STOŁY