Konwersja mW do dBm

Kalkulator konwersji mW na dBm

miliwatów (mW) do decybeli-miliwatów (dBm) , kalkulator konwersji mocy .

Wprowadź moc w mW i naciśnij przycisk Convert :

mW
   
Wynik dBm: dBm

Kalkulator konwersji dBm na mW ►

Jak przekonwertować mW na dBm

Moc P (dBm) w dBm jest równa 10-krotności logarytmu podstawy 10 mocy P (mW) w miliwatach (mW) podzielonej przez 1 miliwat (mW):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1 mW )

 

Więc,

1 mW = 0 dBm

Przykład

Konwersja 20mW na dBm :,

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (20 mW / 1 mW) = 13,0103 dBm

Tabela konwersji mW na dBm

Moc (mW) Moc (dBm)
0 + mW -∞ dBm
0,01 mW -20 dBm
0,1 mW -10 dBm
1 mW 0 dBm
2 mW 3,0103 dBm
3 mW 4,7712 dBm
4 mW 6,0206 dBm
5 mW 6,9897 dBm
6 mW 7,7815 dBm
7 mW 8,4510 dBm
8 mW 9,0309 dBm
 9 mW 9,5424 dBm
10 mW 10 dBm
100 mW 20 dBm
1000 mW 30 dBm
10000 mW 40 dBm
 100000 mW 50 dBm
 1000000 mW 60 dBm
 10000000 mW 70 dBm
100000000 mW 80 dBm
1000000000 mW 90 dBm
 10000000000 mW 100 dBm

 

Konwersja dBm do mW ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA MOCY
SZYBKIE STOŁY