Decybel-miliwaty (dBm)

Definicja dBm

dBm lub decybel-miliwat to jednostka mocy elektrycznej w decybelach (dB) , odnosząca się do 1 miliwata (mW).

 

Moc w decybelach-miliwatach ( P (dBm) ) jest równa 10-krotności podstawowego 10 logarytmu mocy w miliwatach ( P (mW) ):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1 mW )

 

Moc w miliwatach ( P (mW) ) jest równa 1 mW razy 10 podniesiona przez moc w decybelach-miliwatach ( P (dBm) ) podzielona przez 10:

P (mW) = 1mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

1 miliwat odpowiada 0 dBm:

1 mW = 0 dBm

 

1 wat odpowiada 30 dBm:

1 W = 1000 mW = 30 dBm

Kalkulator konwersji dBm na mW do Watt na dBW

Zamień decybele-miliwaty na miliwaty, waty, decybele-waty.

Wprowadź moc w jednym z pól tekstowych i naciśnij przycisk Konwertuj :

Wpisz miliwaty: mW
Wpisz waty: W
Wprowadź dBm: dBm
Wprowadź dBW: dBW
     

Jak przekonwertować mW na dBm

Jak przeliczyć moc w miliwatach (mW) na dBm.

Moc w dBm jest równa podstawie 10 logarytmu mocy w miliwatach (mW):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1 mW )

 

Na przykład: jaka jest moc w dBm przy poborze mocy 100 mW?

Rozwiązanie:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100 mW / 1 mW) = 20 dBm

Jak przekonwertować dBm na mW

Jak przeliczyć moc w dBm na miliwaty (mW).

Moc w miliwatach ( P (mW) ) jest równa 10 podniesionym przez moc w dBm ( P (dBm) ) podzieloną przez 10?

P (mW) = 1mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

Na przykład: jaka jest moc w miliwatach przy poborze mocy 20 dBm?

Rozwiązanie:

P (mW) = 1 mW ⋅ 10 (20 dBm / 10) = 100 mW

Jak przekonwertować Wat na dBm

Jak przeliczyć moc w watach (W) na dBm.

Moc w dBm jest równa podstawowemu logarytmowi 10 mocy w watach (W) plus 30 dB:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1 W) + 30

 

Na przykład: jaka jest moc w dBm przy poborze mocy 100W?

Rozwiązanie:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100 W / 1 W ) + 30 = 50 dBm

Jak przekonwertować dBm na wat

Jak przeliczyć moc w dBm na waty (W).

Moc w watach ( P (W) ) jest równa 10 podniesiona przez moc w dBm ( P (dBm) ) minus 30 dB podzielone przez 10:

P (W) = 1 W ⋅ 10 ( ( P (dBm) - 30) / 10)

 

Na przykład: jaka jest moc w watach przy poborze mocy 40 dBm?

Rozwiązanie:

P (W) = 1 W ⋅ 10 ((40 dBm - 30) / 10) = 10 W.

Jak przekonwertować dBW na dBm

Jak przeliczyć moc w dBW na dBm.

Moc w dBm jest równa logarytmowi podstawy 10 mocy w watach (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

 

Na przykład: jaka jest moc w dBm przy poborze mocy 20 dBW?

Rozwiązanie:

P (dBm) = 20 dBW + 30 = 50 dBm

Jak przekonwertować dBm na dBW

Jak przeliczyć moc w dBm na dBW.

Moc w dBW ( P (dBW) ) jest równa 10 podniesionym przez moc w dBm ( P (dBm) ) podzieloną przez 10:

P (dBW) = P (dBm) - 30

 

Na przykład: jaka jest moc w watach przy poborze mocy 40 dBm?

Rozwiązanie:

P (dBW) = 40 dBm - 30 = 10 dBW

Jak przekonwertować dB na dBm

dB to jednostka względna opisująca wzmocnienie, a dBm to jednostka bezwzględna w odniesieniu do 1 miliwata (mW).

Więc nie możesz konwertować dB na dBm.

Tabela konwersji dBm na Watt, mW, dBW

Moc (dBm) Moc (dBW) Moc (waty) Moc (mW)
-100 dBm -130 dBW 0,1 pW 0,0000000001 mW
-90 dBm -120 dBW 1 pW 0,000000001 mW
-80 dBm -110 dBW 10 pW 0,00000001 mW
-70 dBm -100 dBW 100 pW 0,0000001 mW
-60 dBm -90 dBW 1 nW 0,000001 mW
-50 dBm -80 dBW 10 nW 0,00001 mW
-40 dBm -70 dBW 100 nW 0,0001 mW
-30 dBm -60 dBW 1 μW 0,001 mW
-20 dBm -50 dBW 10 μW 0,01 mW
-10 dBm -40 dBW 100 μW 0,1 mW
-1 dBm   -31 dBW 794 μW 0,794 mW
0 dBm -30 dBW 1.000 mW 1.000 mW
1 dBm -29 dBW 1,259 mW 1,259 mW
10 dBm -20 dBW 10 mW 10 mW
20 dBm -10 dBW 100 mW 100 mW
30 dBm 0 dBW 1 W. 1000 mW
40 dBm 10 dBW 10 W. 10000 mW
50 dBm 20 dBW 100 W. 100000 mW
60 dBm 30 dBW 1 kW 1000000 mW
70 dBm 40 dBW 10 kW 10000000 mW
80 dBm 50 dBW 100 kW 100000000 mW
90 dBm 60 dBW 1 MW 1000000000 mW
100 dBm 70 dBW 10 MW 10000000000 mW

 


Zobacz też

Advertising

JEDNOSTKI ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
SZYBKIE STOŁY