Symbole elektryczne i symbole elektroniczne

Symbole elektryczne i symbole obwodów elektronicznych służą do rysowania schematów.

Symbole przedstawiają komponenty elektryczne i elektroniczne.

Tabela symboli elektrycznych

Symbol Nazwa komponentu Znaczenie
Symbole przewodów
symbol przewodu elektrycznego Przewód elektryczny Przewodnik prądu elektrycznego
symbol podłączonych przewodów Połączone przewody Połączone przejście
symbol niepodłączonych przewodów Niepodłączone przewody Przewody nie są podłączone
Przełącz symbole i symbole przekaźników
Symbol przełącznika SPST Przełącznik dwustabilny SPST Odłącza prąd po otwarciu
Symbol przełącznika SPDT Przełącznik dwustabilny SPDT Wybiera między dwoma połączeniami
symbol przycisku Przełącznik przyciskowy (NIE) Przełącznik chwilowy - normalnie otwarty
symbol przycisku Przełącznik przyciskowy (NC) Przełącznik chwilowy - normalnie zamknięty
symbol przełącznika DIP Przełącznik DIP Przełącznik DIP służy do konfiguracji pokładowej
symbol przekaźnika spst Przekaźnik SPST Przekaźnik otwórz / zamknij połączenie za pomocą elektromagnesu
symbol przekaźnika spdt Przekaźnik SPDT
symbol zworki Skoczek Zamknij połączenie przez włożenie zworki na kołki.
symbol mostka lutowniczego Mostek lutowniczy Przylutuj, aby zamknąć połączenie
Symbole naziemne
symbol ziemi Uziemienia Używany do zerowego potencjału odniesienia i ochrony przed porażeniem elektrycznym.
symbol podwozia Uziemienie podwozia Podłączony do podwozia obwodu
wspólny symbol masy cyfrowej Cyfrowe / wspólne uziemienie  
Symbole rezystorów
symbol rezystora Rezystor (IEEE) Rezystor ogranicza przepływ prądu.
symbol rezystora Rezystor (IEC)
symbol potencjometru Potencjometr (IEEE) Rezystor regulowany - posiada 3 zaciski.
symbol potencjometru Potencjometr (IEC)
symbol zmiennego rezystora Rezystor zmienny / reostat (IEEE) Rezystor regulowany - posiada 2 zaciski.
symbol zmiennego rezystora Rezystor zmienny / reostat (IEC)
Rezystor przycinarki Wstępnie ustawiony rezystor
Termistor Rezystor termiczny - zmienia rezystancję, gdy zmienia się temperatura
Fotorezystor / Rezystor zależny od światła (LDR) Fotorezystor - zmienia rezystancję wraz ze zmianą natężenia światła
Symbole kondensatorów
Kondensator Kondensator służy do przechowywania ładunku elektrycznego. Działa jako zwarcie przy AC i rozwarcie przy DC.
symbol kondensatora Kondensator
symbol spolaryzowanego kondensatora Kondensator polaryzacyjny Kondensator elektrolityczny
symbol spolaryzowanego kondensatora Kondensator polaryzacyjny Kondensator elektrolityczny
symbol zmiennej kondensatora Kondensator zmienny Regulowana pojemność
Symbole cewki / cewki
symbol induktora Induktor Cewka / solenoid generujący pole magnetyczne
symbol induktora rdzenia żelaznego Cewka z rdzeniem żelaznym Zawiera żelazko
symbol zmiennego rdzenia cewki indukcyjnej Zmienna cewka  
Symbole zasilania
symbol źródła napięcia Źródło napięcia Generuje stałe napięcie
symbol aktualnego źródła Obecne źródło Generuje prąd stały.
symbol źródła zasilania AC Źródło napięcia AC Źródło napięcia zmiennego
symbol generatora Generator Napięcie elektryczne jest generowane przez mechaniczne obracanie generatora
symbol ogniwa baterii Bateria ogniwa Generuje stałe napięcie
symbol baterii Bateria Generuje stałe napięcie
symbol kontrolowanego źródła napięcia Kontrolowane źródło napięcia Generuje napięcie jako funkcję napięcia lub prądu innego elementu obwodu.
kontrolowany symbol źródła prądu Kontrolowane źródło prądu Generuje prąd jako funkcję napięcia lub prądu innego elementu obwodu.
Symbole licznika
symbol woltomierza Woltomierz Mierzy napięcie. Posiada bardzo dużą odporność. Połączone równolegle.
symbol amperomierza Amperomierz Mierzy prąd elektryczny. Ma opór bliski zeru. Połączony szeregowo.
symbol omomierza Omomierz Mierzy opór
symbol watomierza Watomierz Mierzy moc elektryczną
Symbole lampy / żarówki
symbol lampy Lampa / żarówka Generuje światło, gdy przepływa prąd
symbol lampy Lampa / żarówka
symbol lampy Lampa / żarówka
Symbole diod / LED
symbol diody Dioda Dioda umożliwia przepływ prądu tylko w jednym kierunku - od lewej (anoda) do prawej (katoda).
Dioda Zenera Dioda Zenera Umożliwia przepływ prądu w jednym kierunku, ale może również płynąć w kierunku przeciwnym, gdy napięcie przebicia jest wyższe
symbol diody Schottky'ego Dioda Schottky'ego Dioda Schottky'ego to dioda o niskim spadku napięcia
symbol diody varicap Dioda Varactor / Varicap Dioda o zmiennej pojemności
symbol diody tunelowej Dioda tunelowa  
symbol led Dioda elektroluminescencyjna (LED) Dioda LED emituje światło, gdy przepływa prąd
symbol fotodiody Fotodioda Fotodioda umożliwia przepływ prądu pod wpływem światła
Symbole tranzystorów
symbol tranzystora npn Tranzystor bipolarny NPN Umożliwia przepływ prądu, gdy wysoki potencjał u podstawy (w środku)
symbol tranzystora pnp Tranzystor bipolarny PNP Umożliwia przepływ prądu przy niskim potencjale u podstawy (w środku)
symbol tranzystora Darlington Tranzystor Darlington Wykonany z 2 tranzystorów bipolarnych. Ma całkowity zysk z iloczynu każdego zysku.
Symbol tranzystora JFET-N Tranzystor JFET-N Tranzystor polowy z kanałem N
Symbol tranzystora JFET-P Tranzystor JFET-P Tranzystor polowy z kanałem typu P.
symbol tranzystora NMOS Tranzystor NMOS Tranzystor MOSFET z kanałem N
symbol tranzystora Pmos Tranzystor PMOS Tranzystor MOSFET z kanałem P.
Różne Symbolika
symbol silnika Silnik Silnik elektryczny
symbol transformatora Transformator Zmień napięcie AC z wysokiego na niskie lub z niskiego na wysokie.
symbol dzwonka Dzwonek elektryczny Dzwoni po aktywacji
symbol brzęczyka Brzęczyk Wytwarzaj brzęczący dźwięk
symbol bezpiecznika Bezpiecznik Bezpiecznik rozłącza się, gdy prąd przekroczy próg. Służy do ochrony obwodu przed wysokimi prądami.
symbol bezpiecznika Bezpiecznik
symbol autobusu Autobus Zawiera kilka przewodów. Zwykle dla danych / adresu.
symbol autobusu Autobus
symbol autobusu Autobus
symbol transoptora Transoptor / Optoizolator Transoptor izoluje połączenie z inną płytą
symbol głośnika Głośnik Konwertuje sygnał elektryczny na fale dźwiękowe
symbol mikrofonu Mikrofon Konwertuje fale dźwiękowe na sygnał elektryczny
symbol wzmacniacza operacyjnego Wzmacniacz operacyjny Wzmocnij sygnał wejściowy
symbol wyzwalacza schmitta Wyzwalacz Schmitta Działa z histerezą w celu redukcji szumów.
Przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) Konwertuje sygnał analogowy na cyfry cyfrowe
Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) Konwertuje liczby cyfrowe na sygnał analogowy
symbol oscylatora kwarcowego Oscylator kwarcowy Służy do generowania precyzyjnego sygnału zegara częstotliwości
Prąd stały Prąd stały jest generowany ze stałego poziomu napięcia
Symbole anten
symbol anteny Antena / antena Przesyła i odbiera fale radiowe
symbol anteny Antena / antena
symbol anteny dipolowej Antena dipolowa Prosta antena dwuprzewodowa
Symbole bramek logicznych
NIE symbol bramy NIE Brama (falownik ) Wyjścia 1, gdy wejście wynosi 0
Symbol bramki AND Brama AND Wyjścia 1, gdy oba wejścia mają stan 1.
Symbol bramki NAND Brama NAND Wyjścia 0, gdy oba wejścia mają wartość 1. (NIE + I)
OR symbol bramki LUB Brama Wyprowadza 1, gdy którekolwiek wejście ma wartość 1.
Symbol bramy NOR Brama NOR Wyprowadza 0, gdy którekolwiek wejście ma wartość 1. (NIE + LUB)
Symbol bramki XOR Brama XOR Wyjścia 1, gdy wejścia są różne. (Ekskluzywne LUB)
Symbol flip flop D. D Flip-Flop Przechowuje jeden bit danych
symbol mux Multiplekser / Mux 2 do 1 Łączy wyjście z wybraną linią wejściową.
symbol mux Multiplekser / Mux 4 do 1
symbol demultipleksera Demultiplekser / Demux 1 do 4 Łączy wybrane wyjście z linią wejściową.

 


Zobacz też

Advertising

ELEKTRYCZNOŚĆ I ELEKTRONIKA
SZYBKIE STOŁY