Promile (‰)

Promile lub promile oznaczają części na tysiąc.

Jeden promil jest równy 1/1000 ułamka:

1 ‰ = 1/1000 = 0,001

Dziesięć promili to ułamek 10/1000:

10 ‰ = 10/1000 = 0,01

Sto promili to ułamek 100/1000:

100 ‰ = 100/1000 = 0,1

Tysiąc promila to ułamek 1000/1000:

1000 ‰ = 1000/1000 = 1

Przykład

Ile wynosi 30 promili z 80 $?

30 ‰ × 80 $ = 0,030 × 80 $ = 2,4 $

Znak promila

Znak promila to symbol:

Jest napisane po prawej stronie numeru. np .: 600 ‰

Promile - procent konwersji

Jeden promil to 0,1%:

1 ‰ = 0,1%

Jeden procent to 10 promili:

1% = 10 ‰

Per-mille - procent - tabela dziesiętna

Per-mille Procent Dziesiętny
1 ‰ 0,1% 0,001
5 ‰ 0,5% 0,005
10 ‰ 1% 0,01
50 ‰ 5% 0,05
100 ‰ 10% 0.1
500 ‰ 50% 0.5
1000 ‰ 100% 1

 


Zobacz też

Advertising

LICZBY
SZYBKIE STOŁY