Kalkulator procentowy

Co jest % z ?  
to jaki procent ? %
jest % czego?
Jaka jest zmiana procentowa
z do ? %
Procent:     Frakcja:   Dziesiętny:  
%

Obliczenia procentowe

Procent obliczenia wartości

Ile to jest 20% z 60 dolarów?

20% pomnożone przez 60 USD:

20% × 60 USD = (20/100) × 60 USD = 0,2 × 60 USD = 12 USD

Obliczanie procentu

Jaki procent z 60 dolarów to 12 dolarów?

12 USD dzieli się przez 60 USD i pomnożone przez 100%:

(12 USD / 60 USD) × 100% = 20%

Obliczenie pełnej wartości

12 $ to 20% czego?

12 $ dzieli się przez 20%:

12/20% = (12/20) × 100 = 60 USD

Obliczanie zmiany procentowej

Jaka jest zmiana procentowa od 40 do 50 dolarów?

Różnica między 50 a 40 USD jest podzielona przez 40 USD i pomnożona przez 100%:

[(50 USD - 40 USD) / 40 USD] × 100% = 0,25 × 100% = 25%

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY