Jak wpisać symbol nieskończoności w MS Word?

Wpisywanie symboli nieskończoności w MS Word.

Korzystanie z kodu ALT

Alt + 2 3 6

Trzymając A klucz lt i wpisać 236 na klawiaturze num-lock.

Korzystanie z poleceń menu

Wybór menu: I nsert/ S ymbol/ ∞

 


Zobacz też

Advertising

SYMBOL NIESKOŃCZONOŚCI
SZYBKIE STOŁY