Symbole matematyczne

Symbole i znaki matematyczne służą do opisywania liczb, wyrażeń i operacji matematycznych.

Symbole i definicje matematyczne

Podstawowe symbole matematyczne + - × ÷ = () </% ...
Symbole algebry x ≜≈∑∏ e ...
Symbole geometrii ∡∟º || Δ ...
Symbole statystyczne P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Symbole logiczne ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Ustaw symbole teorii {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Symbole rachunku i analizy εiy '∫ d / dx
Symbole liczbowe 01234567 ...
Symbole alfabetu greckiego αβγδεζηθ ...
Cyfry rzymskie XIVLCD

 

 

 


Zobacz też

Advertising

SYMBOLE MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY