Symbole Calculus

Rachunek i analiza matematyczne, symbole i definicje.

Tabela symboli matematycznych rachunku i analizy

Symbol Nazwa symbolu Znaczenie / definicja Przykład
\ lim_ {x \ do x0} f (x) limit wartość graniczna funkcji  
ε epsilon reprezentuje bardzo małą liczbę, bliską zeru ε 0
e e stała / liczba Eulera e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
y ' pochodna pochodna - notacja Lagrange'a (3 x 3 ) '= 9 x 2
y '' druga pochodna pochodna pochodnej (3 x 3 ) '' = 18 x
y ( n ) n-ta pochodna n razy wyprowadzenie (3 x 3 ) (3) = 18
\ frac {dy} {dx} pochodna pochodna - notacja Leibniza d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2
\ frac {d ^ 2y} {dx ^ 2} druga pochodna pochodna pochodnej d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x
\ frac {d ^ ny} {dx ^ n} n-ta pochodna n razy wyprowadzenie  
\ dot {y} pochodna czasu pochodna po czasie - notacja Newtona  
pochodna czasu drugiej pochodna pochodnej  
D x y pochodna pochodna - notacja Eulera  
D x 2 y druga pochodna pochodna pochodnej  
\ frac {\ częściowe f (x, y)} {\ częściowe x} pochodna częściowa   ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x
całka przeciwieństwo do wyprowadzenia  
całka podwójna całkowanie funkcji 2 zmiennych  
całka potrójna całkowanie funkcji 3 zmiennych  
zamknięta całka konturu / linii    
zamknięta całka powierzchniowa    
całka objętości zamkniętej    
[ a , b ] zamknięty przedział [ a , b ] = { x | axb }  
( a , b ) otwarty interwał ( a , b ) = { x | a < x < b }  
i wyimaginowana jednostka i ≡ √ -1 z = 3 + 2 i
z * złożony koniugat z = a + biz * = a - bi z * = 3 + 2 i
z złożony koniugat z = a + biz = a - bi z = 3 + 2 i
Re ( z ) część rzeczywista liczby zespolonej z = a + bi → Re ( z ) = a Re (3 - 2 i ) = 3
Im ( z ) urojona część liczby zespolonej z = a + bi → Im ( z ) = b Im (3 - 2 i ) = -2
| z | wartość bezwzględna / wielkość liczby zespolonej | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | 3 - 2 i | = √13
arg ( z ) argument liczby zespolonej Kąt promienia w złożonej płaszczyźnie arg (3 + 2 i ) = 33,7 °
nabla / del operator gradientu / dywergencji f ( x , y , z )
wektor    
wektor jednostkowy    
x * y skręt y ( t ) = x ( t ) * h ( t )  
Transformata Laplace'a F ( s ) = { f ( t )}  
Przekształcenie Fouriera X ( ω ) = { f ( t )}  
δ funkcja delta    
lemniscate symbol nieskończoności  

 


Zobacz też

Advertising

SYMBOLE MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY